Zangger Bizottság

Az Atomsorompó Szerződés 3. cikkének 2. bekezdése értelmében, amennyiben egy részes állam hasadó anyagokat vagy azok előállításához kapcsolódó technológiát kíván átadni nukleáris fegyverekkel nem rendelkező országoknak, köteles biztosítékot beszerezni arról, hogy az átadásnak nem lesz következménye a szerződés által tiltott tevékenységek folytatása. E szerződéses kötelezettség hatékony végrehajtása érdekében a Zangger Bizottságban résztvevő államok exportellenőrzési irányelveket fogadtak el.

A Bizottság legfontosabb célkitűzése, hogy elősegítse az információ áramlását az olyan exporttevékenységekről, amelyek során a hasadóanyagokkal és a hozzájuk rendelhető technológiákkal rendelkező országok ilyen anyagokat és technológiákat juttatnak el a nukleáris fegyverekkel nem rendelkező, illetve a szerződésben nem részes államoknak. Amennyiben ilyen jellegű export megvalósul, a Bizottság felszólítja a szállítást végző országot: a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) révén kérjen biztosítéki garanciákat arra vonatkozóan, hogy a tőle származó anyagok és/vagy berendezések nem alkalmasak nukleáris kísérletek előkészítésére vagy nukleáris fegyverek gyártására. A Bizottság rendszeresen felülvizsgálja az általa összeállított listán azokat az anyagokat és berendezéseket, amelyeknek exportja esetén elengedhetetlen a megfelelő NAÜ biztosítéki garanciák beszerzése.

A Bizottságban résztvevő államok

A Bizottság munkájában jelenleg 38 ország vesz részt: Argentína, Ausztrália, Ausztria, Belarusz Köztársaság (2010. november 9-én csatlakozott) Belgium, Bulgária, Csehország, Dél-Afrika, Dánia, Egyesült Államok, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Japán, Kanada, Kazahsztán, Kína, Koreai Köztársaság, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna. Az Európai Bizottság állandó megfigyelőként vesz részt a rendszerben.

Működési mechanizmus

 A Bizottság évente egyszer ülésezik Bécsben. A Bizottság keretében vállalt kötelezettségek többsége – a NAÜ főigazgatójának küldött tájékoztatás formájában – valamennyi NAÜ tagállam számára hozzáférhető.

Történeti visszatekintés

A Bizottság 1971-ben alakult. A kezdeti tárgyalásokon először kizárólag az akkori nyugati tömbhöz tartozó országok vettek részt, de 1973-74-től a Szovjetunió és a Varsói Szerződés néhány tagállama is bekapcsolódott a Bizottság munkájába.

Időszerű kérdések

Az érzékeny termékek listáját 1974-ben hagyták jóvá, azóta ezt folyamatosan korszerűsítik. Amióta a Zangger Bizottság tagjait is tömörítő Nukleáris Szállítók Csoportja (NSG) megalakult (1975) és megkezdte munkáját, a Zangger Bizottság bizonyos vonatkozásokban feleslegessé vált, bár szakértői háttérszervezetként jól kiegészíti az NSG munkáját, elsősorban a biztosítéki garanciákat igénylő nukleáris anyagok és berendezések listájának összeállításakor. A testület élén 2010 óta Shawn Caza, Kanada bécsi állandó képviseletének beosztott diplomatája áll.

Menü

Főoldal

Navigáció