Július 20-án került megrendezésre a migráció témájának szentel rendkívüli Állandó Tanácsülés. A megbeszélésen a migrációval foglalkozó informális munkacsoportot elnöklő svájci nagykövet számolt be az elmúlt hónapok üléseinek eredményéről.

A hozzászóló nagyszámú delegáció egyet értett abba, hogy a migrációs krízis kezelésének nem az EBESZ az elsődleges terepe,legfeljebb részterületeken képvisel hozzáadott értéket más szervezetek (EU, ENSZ) munkájához. Abban is egyetértés volt, hogy az EBESZ cselekvési irányok kijelölésénél kerülni kell a duplikációt; stratégiai gondolkodás szükséges annak érdekében, hogy az amúgy is szűkös erőforrások olyan területre koncentrálódjanak, ahol valós eredmény mutatható fel. Minden hozzászóló hangsúlyozta, hogy a meglévő mandátumok és források keretei között arra kell törekedni, hogy az erőfeszítések hatékonysági fokát növeljük. Magyar részről ismertettük a migrációs krízissel kapcsolatos általános magyar álláspontot, valamint felsoroltuk azon területeket, ahol véleményünk szerint az EBESZ-nek lehetősége van jelentősebb szerepvállalásra (szervezett bűnözés elleni harc, rendvédelmi dolgozók képzése, missziók nagyobb arányú bevonása).