Március 16-27 között került sor a CTBT Preparatory Commission Working Group B 44. ülésére. Az MTA Csilagászati és Földtudmányi Kutatóközpontjának főmunkatársa, Dr. Bondár István a magyar delegáció tagja volt.

Dr Bondár István, tudományos főmunkatárs az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjában csatlakozott a magyar delegációhoz a CTBT Preparatory Commission Working Group B 44. ülésére. Dr Bondár az elmúlt két évtizedben aktívan részt vett az Átfogó Atomcsend Egyezmény verifikációját segítő kutatásokban, különös tekintettel az IMS hálózat kalibrációjára. Többek között dolgozott a Prototype International Data Center-ben, Arlington, Virginia, a CTBTO IDC-nél, Vienna, Austria, a Science Applications International Corporation-nél, McLean, Virginia, és a International Seismological Centre-nél, Thatcham, United Kingdom. Az eredményeit lektorált nemzetközi folyóiratokban publikálta, és ezek közül néhány, mint az IMS állomásokra kifejlesztett slowness-azimuth korrekciók a mai napig használatban vannak az IDC-nél.

 

A Working Group B folyamán Dr Bondár meghívást kapott a Waveform Expert Group munkájában való részvételre. A Waveform Expert Group meghallgatta a PTS beszámolókat az általuk végzett munkáról a waveform quality control és a NetVisa kapcsán, valamint az előkészületeket a Regional Seismic Travel Times csomag implementációjára és tesztelésére,

ami várhatóan jobb menetidő becsléseket szolgáltat majd a helyi és regionális szeizmikus hullámfázisokhoz. A Waveform Expert Group és a Radionuclide Expert Group közös ülése igen hasznosnak bizonyult a két diszciplina közelebb hozásában, és egy jövőbeni közös bulletin kifejlesztésében.