Wassenaari Megállapodás

A rendszer legfontosabb célkitűzései és előírásai

A „Wassenaari Megállapodás a Hagyományos Fegyverek és Kettős Felhasználású Termékek és Technológiák Exportja Ellenőrzéséről” (The Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies) elnevezésű együttműködésben résztvevő államok célul tűzték ki a hagyományos fegyverek és a kettős felhasználású termékek és technológiák exportjának és más módon történő átadásának átláthatóvá tételét. Felelősségteljes, a biztonságpolitikai szempontokat is érvényesítő exportpolitika kialakítását kívánják elérni ezen a területen. Céljaik közé tartozik még az érzékeny termékek kereskedelmére vonatkozó vélemény- és információcsere elmélyítése. Törekvéseik azt szolgálják, hogy megakadályozzák a tömegpusztító fegyverek elterjedését, a hagyományos fegyverzetek destabilizácót kiváltó felhalmozását.

 A résztvevő országok politikai kötelezettséget vállalnak arra, hogy e célok érdekében nemzeti jogszabályaikban érvényesítik a közösen kialakított exportellenőrzési elveket, illetve ellenőrzési minimumnak tekintik a rendszeresen felülvizsgált termékellenőrzési jegyzéket.

A rendszerben résztvevő államok

A rendszer nemzetközi jogilag kötelező megállapodással, így „tagokkal” sem rendelkezik, ezért a „résztvevő államok” (Participating States) kifejezés használata terjedt el. A WA munkájában jelenleg a következő 40 ország vesz részt:

Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Dél-Afrika, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Japán, Kanada, Koreai Köztársaság, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna és Új-Zéland.

Működési mechanizmus

A WA adminisztratív működését összefogó titkárság székhelye Bécsben található. A résztvevő államok plenáris és munkacsoport ülések keretében rendszeres találkozókat tartanak az osztrák fővárosban. Minden négy évben sor kerül a WA funkciók felülvizsgálatára, értékelésére (Assessment Year). A testületek döntéseiket konszenzussal hozzák meg.

Történeti visszatekintés

 Az 1949-ben létrehozott és 1994-ben feloszlatott COCOM megszűnését követően a hidegháború utáni korszak realitásaihoz igazított, más jellegű célokat kitűző és szélesebb körű tagsággal rendelkező új exportellenőrzési rendszert 1995. december 19-én hozták létre a hollandiai Wassenaarban. Az „Alapelemek” című dokumentum kidolgozása körüli viták miatt az alapító plenáris ülést csak némi késéssel, 1996. július 12-én tarthatták meg Bécsben. A rendszer ekkor kezdte meg gyakorlati tevékenységét.

Magyar vonatkozások

Hazánk aktívan hozzájárul a WA tevékenységéhez: a 2001-es évben a WA Általános (GWG) Munkacsoport munkáját irányította; 2005-2006 között a WA Szakértői Csoportjának (EG) elnöki posztját látta el, illetve a 2007-es felülvizsgálati év keretében az Adatszolgáltatások tartalmával, átláthatóságával foglalkozó Munkacsoport (Task force on Transparency) koordinálását végezte.

Magyarország támogatja és szorgalmazza az átláthatóság javítását és a nemzeti exportpolitikák fokozottabb összehangolását.

A Titkárság vezetője, Sune Danielsson, 2008. április 4-7. között a magyar kormány meghívására Magyarországra látogatott, mely alkalommal az együttműködésben érintett magyar intézmények és szervezetek illetékes vezetőivel, képviselőivel találkozott.

Menü

Főoldal

Navigáció